ساسان مظاهری

تحصیلات:

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه شهید بهشتی، 1392-1389   

دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، 1393 تاکنون  

      

علایق

#مدیریت #تحقیق_در_عملیات #مدیریت_پروژه #پورتفولیو #زمانبندی #مدلسازی 

 
 

تماس

mazaheri.sasan[at]gmail[dot]com