دولت جدید برای تامین‌مالی مسکن چه برنامه‌ای دارد؟

یادداشت روزنامه دنیای اقتصاد – ۳۰ خرداد ۱۳۹۲ بهرنگ اسدی-ساسان مظاهری زمین و مسکن از مهم‌ترین دارایی‌ها در هر اقتصادی به شمار می‌آید. در اقتصاد ایران، زمین و مسکن با داشتن سهم بیش از ۵۰ درصد از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی و اختصاص ۶ درصد تولید ناخالص داخلی به خود از اهمیت مضاعفی برخوردار […]