صفحه اصلی ۱۳۹۶ فروردین

آرشيو ماهانه: فروردین ۱۳۹۶

ارائه مدلی برای انتخاب سبد پروژه با آثار متقابل و اشتراک منابع بین پروژه...

نشریه: مدریت صنعتی دانشگاه تهران تاریخ چاپ: دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 21-42 انبوه پروژه­ های سازمانی و پیچیدگی های تصمیم گیری پیرامون آنها...

دولت جدید برای تامین‌مالی مسکن چه برنامه‌ای دارد؟

یادداشت روزنامه دنیای اقتصاد - 30 خرداد 1392 بهرنگ اسدی-ساسان مظاهری زمین و مسکن از مهم‌ترین دارایی‌ها در هر اقتصادی به شمار می‌آید. در اقتصاد...

محبوبترین نوشته ها